vlees

Spatially offset raman spectroscopy

Raman spectroscopie is een voorbeeld van een techniek, gebaseerd op inelastische lichtverstrooiing. Door interactie tussen het invallende licht (typisch een laser) en de materie (op moleculair niveau), gaat het vibrationele en/of rotationele energieniveau van het molecule verhogen. Aangezien een deel van de energie opgenomen is door het molecule, gaat de frequentie van het verstrooide licht groter zijn. Dit verschil in frequentie wordt aangeduid door de “Raman shift” en kan voorgesteld worden aan de hand van een spectrum. Dit spectrum is specifiek voor een welbepaalde chemische component en vormt de basis voor het uitvoeren van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses. Raman spectroscopie heeft enkele specifieke voordelen, zoals een goede specificiteit, een goede compatibiliteit met waterige systemen, een zeer snelle analyse, en vereist ook geen speciale staalvoorbereiding.

Prijs voor technologische innovatie voedingsindustrie

De Altran Stichting voor Innovatie lanceert in ons land een award voor veilig, duurzaam en gezond voedsel. Technologische innovaties in de voedingsindustrie, die ontworpen zijn om de voedselkwaliteit en -veiligheid te garanderen, komen in aanmerking voor de prijs.

pH-bepaling in vlees

Een nauwkeurige monitoring van de pH bij vers geslacht vlees is van groot belang om vlees met goede kwaliteitsparameters (textuur, aroma,…) af te leveren bij de consument. Traditionele pH-meters zijn niet echt geschikt voor deze applicatie aangezien de elektroden (meestal) omgeven zijn met uiterst breekbaar glas waardoor er contaminatie kan optreden van het vlees met glas en elektrolietoplossing.

Snelle Chemische kwaliteitsbepalingen met behulp van FTIR-spectroscopie!

Het uitvoeren van chemische analyses op voedingsstalen neemt vaak heel wat tijd in beslag. Een aantal FTIR-spectroscopische technieken kunnen echter in een oogopslag een aantal belangrijke chemische kwaliteitsparameters van voedingsstalen voorspellen. Deze technieken worden geïllustreerd aan de hand van enkele case-studies op bier- en melkstalen.

Nieuwe generatie automatisatie voor de voedingsindustrie

Investeren in automatisatie biedt unieke mogelijkheden aan de voedingsindustrie om hun concurrentiepositie te verstevigen. Talrijke factoren zorgen er echter voor dat het productieproces van levensmiddelen niet eenvoudig valt te automatiseren. Machinebouwers hebben lang hun tanden stuk gebeten op de verscheidenheid in vormen van levensmiddelen, het fragiele karakter van de producten, de vereisten voor hygiënische ontwerp… Technologische innovaties zoals verbeterde en versnelde visiesystemen, de ontwikkeling van allerhande sensoren, intelligente sturingen en meer performanter software platformen kunnen hier verandering brengen.

Hygiënescreening kippenkarkassen automatiseren via innovatief visiesysteem

Tijdens het slachtproces kunnen bacteriën uit de krop en het darmkanaal van de kip op het karkas terecht komen. Een doorgedreven hygiënescreening is dus noodzakelijk. De huidige snelle proceslijnen vereisen een snel, online, automatisch detectiesysteem. 

Een hyperspectrale kijk op vleeskwaliteit

Hyperspectrale beeldverwerking biedt een waardevol alternatief voor de conventionele tijdrovende methoden voor de evaluatie van vleeskwaliteit.

Contactloze temperatuursmeting bij industriële vriesprocessen

Onderzoekers aan de VUB ontwikkelden een technologie om op een niet-destructieve wijze in voedingsmiddelen te kijken. De technologie zou uitermate geschikt zijn voor het opvolgen van industriële vriesprocessen, zelfs on-line. Zo zou het mogelijk zijn om contactloos het tijdstip te bepalen waarbij een product voor 100% ingevroren is en zelfs om de temperatuur binnen voedingsmiddelen op te meten.

Opkomende technologieën voor contactloze evaluatie en controle van hammen

De finale kwaliteit van hammen wordt in grote mate bepaald door karakteristieken van het gebruikte vlees en de verschillende productiestappen. Opkomende contactloze testen kunnen enerzijds een objectief beeld geven van de kwaliteit en anderzijds een beter inzicht geven in de invloed die de verschillende procescondities hebben op het uiteindelijke product.

Snelle bepaling van vleeskwaliteit parameters: FT-MIR versus NIRS

In de vleeswarenindustrie zijn infrarood metingen reeds enkele jaren in gebruik voor kwaliteitsbepalingen. Toch is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen Nabij Infrarood Spectrometrie (NIRS) en Midden Infrarood Spectrometrie (MIR).

‘Hyperspectral imaging’, toekomstmuziek in voedingsindustrie?

Deze technologie, oorspronkelijk ontwikkeld voor ruimtevaart en militaire applicaties, integreert de belangrijkste kenmerken van spectroscopie met deze van traditionele beeldverwerking om simultaan zowel ruimtelijke als spectrale informatie van objecten te verkrijgen. Door de snelle evolutie van deze opkomende technologie zijn de eerste toepassingen als niet-destructieve inspectie voor voedingskwaliteit -en veiligheid waarschijnlijk niet meer veraf.

Technieken voor milde inactivatie

In vorige STW kon u meer lezen over een trend in de levensmiddelenmicrobiologie: het gebruik van 'natuurlijke' conserveermiddelen. In deze editie komt een andere trend aan bod: het toepassen van milde inactivatie. Maar welke technieken zijn er tegenwoordig beschikbaar?

Plasma, ook nog desinfecterende eigenschappen voor verpakkingsmaterialen?

Tijdens een studiedag, op 29 oktober 2008 georganiseerd door het Ivlv (www.ivlv.de) in het iPV (www.uni-stuttgart.de/ipf) te Stuttgart werden mogelijke toepassingen van plasma bij de verpakking van levensmiddelen beschreven.

Welke verpakking is intelligent?

Intelligente verpakkingen verstrekken de gebruiker informatie over de inhoud en laten dat weten aan de hand van diverse technologieën. Een huidige stand van zake...
Inhoud syndiceren