Aanpak

Printervriendelijke versieSend by email

Het F3 project bestaat uit 4 grote werkpakketen:

1. sensibiliseren
- studiedagen en workshops
- technologiewacht
- excursies naar hoogtechnologische bedrijven
- brainstormsessies

2. individuele bedrijfsbenaderingen
- bedrijfsbezoeken
- technologiescans
- technologisch advies
- verkennende experimenten

3. planning
- haalbaarheidsstudie
- financiele analyse

4. implementatie
- partner matching
- opvolging

Het project zal in 60 bedrijven technologiescans uitvoeren, voor 50 bedrijven experimenten uitvoeren en technologisch advies verlenen en voor 20 bedrijven transformatieplannen opstellen waarbij het de doelstelling is om 10 bedrijven tijdens of kort na afloop van dit project daadwerkelijk te transformeren tot fabrieken van de toekomst binnen de voedingsindustrie. Deze succesverhalen zullen inspirerend werken voor de verdere transformatie van de sector.