Enkele actieve of intelligente verpakkingen

Printervriendelijke versieSend by email

Etiketten die de vochtigheid aangeven, eetbare folies die pathogene agentia doden, blikjes die toegang verschaffen tot spelletjes in toegevoegde realiteit,TicTac-verpakkingen gepersonaliseerd door de klant, een koffiebus die u wekt. Actieve verpakkingen vervullen technische functies zoals de controle van de vochtigheid terwijl intelligente verpakkingen informatie kunnen overbrengen, met name over wijzigingen in het product. Innovaties maken dergelijke verpakkingen toegankelijker en nieuwe toepassingen duiken op. 


De voedingsmiddelen- en dranksectoren hebben hierbij het meeste belang, voor toepassingen inzake veiligheid langs de bevoorradingsketen maar ook voor de marketing (gedrukte elektronica, QR-codes…). De grootste groei wordt evenwel geregistreerd in farmaceutische toepassingen. Zo mag er een forse stijging worden verwacht op het vlak van etiketten met tijd-temperatuurindicatoren voor gevoelige producten. 


In het artikel worden vijf voorbeelden van verpakkingen met extra functionaliteit vermeld:  1. Controle van de vochtigheid


    2. Controle van pathogene agentia    3. Frisdrankblikjes met toegevoegde realiteit     4. TicTac-verpakkingen gepersonaliseerd door de klant     5. Een koffiebus die u wekt 


  


 


Bron: Sirris - Techniline artikel